Foredrag for engelsklærere

De siste årene har Richard Burgess blitt hyppig brukt som foreleser for engelsklærere (bl.a. ved fagdager og nettverksmøter). Forelesningene hans kjennetegnes av faglig innsikt, engasjement og humor, og han får gode tilbakemeldinger i lærernes evalueringer 

Noen oppdragsgivere de siste årene: Fagdag for Engelsk- og Fremmedspråkslærere, Rogaland fylkeskommune (februar 2018), Engelsknettverket Sør-Trøndelag (mars 2015); Nettverket FAU Fremmedspråk, Hordaland (november 2014, november 2010 og oktober 2008); Kristen videregående skole, Trondheim (desember 2013); Stord videregående skole (mars 2012); Nettverksdagen ved Jessheim vgs (oktober 2012); Språknettverket i Buskerud (mars 2011)  

 

Pedagogisk bakgrunn 

Richard Burgess har jobbet 20 år som lektor i den videregående skoleHan har også jobbet i flere år på Høgskolen i Østfold, både på engelskstudiet og ved PPU, i tillegg til å være benyttet av Senter for Kompetanseutvikling (SKUT) ved Høgskolen i Østfold som foreleser. 

  Han er lærerbokforfatter og har vært med på å skrive læreverk som PassageTracks og Access (sistnevnte i alle tre videregående trinn). I flere år var han frilansmedarbeider og programmaker i NRK Skoleradio før denne ble lagt ned i 2002.  

 Presentasjonene nedenfor er myntet på engelsklærere i den videregående skole. I tillegg til solid faglig innhold legges det vekt på en underholdende form. Alle presentasjonene gis selvfølgelig på engelsk. 

 

A Disunited Kingdom? 

The temperature of the political debate in Britain has risen significantly in the last few years in the wake of such divisive issues as Brexit and devolution. Indeed, the political landscape itself seems to be in a state of flux.  In this presentation we give a status report and ask what the future may bring. 

What is ”proper English” – and should we teach it? 

English teachers are in the front line when it comes to the question of what is correct and incorrect English. However, the world’s leading lingua franca has no centralised, regulatory authority to guide us. This presentation looks at how the notion of “proper English” developed and asks how we should relate to the conflicting demands of “correctness” and changing usage, both in written and oral English 

 New Vocabulary in English 

The English language is under a constant bombardment of new vocabulary from a range of sources – including new technology, the media and street jargon. Most new words are short-lived, but many take root – and our often pupils often learn them before we do! This presentation provides an update, as well as focusing on the processes that lead to neologisms.  

Singing History: Using folk songs to teach British background 

There’s not enough singing in Norwegian upper secondary schools! Songs are not just a source of enjoyment and “light relief” in the classroom – they can also provide important cultural and historical insights, as well as an opportunity to develop language skills. In this presentation we look at several traditional English and Scottish folk songs and see how they can be used in the classroom. 

 

Alle disse presentasjonene varer ca. 2 timer, men kan tilpasses etter behov. 

Nødvendige hjelpemidler: 

  • Datamaskin tilkoblet prosjektor og med internett-tilgang 
  • Powerpoint 

Pris: 

  • Kr. 10 000 for én presentasjon.  

Reiseutgifter kommer i tillegg. 

 

Kåserier 

 Som kåsør tar Richard Burgess ofte utgangspunkt i sin situasjon som ”deltakende observatør” i norsk kultur og samfunn. Norsk språk – som han har et dypt kjærlighetsforhold til – er ofte et tema. Han var en hyppig bidragsyter til Morgenkåseriet på P2 inntil programposten ble avviklet i 2012. I ettertid har han hatt flere opptredener som kåsør for ulike organisasjoner, bl.a. for Norsk Faglitterærforfatterforening, Cappelen Damm, Norsk Lektorlag og  Havforskningsinstituttet.  

Lange ord 
https://soundcloud.com/nominonrk/morgonkaseriet-i-p2-22-januar-med-richard-burgess 

 Munch 
https://soundcloud.com/nominonrk/morgonkaseriet-ved-richard-burgess 

 

RBs morgenkåseri om flagg, skrevet i etterkant av hendelsene 22. juli 2011, ble i april 2015 valgt av politiker Hadia Tajik i programmet Bakoversnakk som ett av flere radioinnslag hun ville dele 
http://radio.nrk.no/serie/bakoversnakk-dette-vil-jeg-dele/KMRA11000115/02-04-2015 

 

RB har skrevet kåserier både for Norsk Språkråd (Klarspråk) og Foreningen Norden og var i flere år en av Fredriksstad Blads faste kulturkommentatorer.